UWA-E計重秤

UWA-E計重秤

商品型號:UWA-E
商品說明:

特點 :
1‧LED紅色超亮度數字顯示
2‧蓄電池,充電式,交直流電
3‧電池免加水,免保養
4‧1/6000 ~1/7500精度顯示

產品規格:

型號

UWA-E-003

UWA-E-006

UWA-E-015

UWA-E-030

秤量

3kg

6kg

15kg

30kg

感量

0.5g

1g

2g

5g

秤盤

247mm×192mm
電源 AC:110/220V DC: 6VUWA-G計重秤 UWA-G計重秤
特點 :
1‧高精度電子計重秤

2‧1.2"英吋超亮度LCD背光液晶數字顯示
3‧蓄電池,充電式,交直流電
4‧電池免加水,免保養
5‧1/30000 高精度顯示
產品規格:
規格 SPECIFICATIONS (UWA-GC 系列)

型號

UWA-G-C-003

UWA-G-C-006

UWA-G-C-015

UWA-G-C-030

秤量

3kg

6kg

15kg

30kg

感量

0.1g

0.2g

0.5g

1g

秤盤

285mm×240mm

電源

AC:110/220V DC: 6V

UWA計重秤 UWA計重秤
特點 :
1‧電子計重秤
2‧0.8"英吋超亮度LCD背光液晶數字顯示

3‧蓄電池,充電式,交直流電
4‧電池免加水,免保養
5‧1/30000 高精度顯示

產品規格:

型號

UWA-B-105

UWA-B-003

UWA-B-006

UWA-B-015

UWA-B-030

秤量

1.5kg

3kg

6kg

15kg

30kg

感量

0.1g

0.2g

0.5g

1g

2g

秤盤

285mm×240mm
電源 AC:110/220V DC: 6V

型號

UWA-C-003

UWA-C-006

UWA-C-015

UWA-C-030

秤量

3kg

6kg

15kg

30kg

感量

0.1g

0.2g

0.5g

1g

秤盤

285mm×240mm
電源 AC:110/220V DC: 6V電子計重秤UWA-F
電子計重秤UWA-F
特點:
1.使用高精度傳感器
2.使用大型液晶顯示LCD
3.充電式、交直流兩用
4.1/15000高精度顯示
5.具備自動歸零、扣重、記意等功能
6.可選擇背光顯示


產品規格:
規格 SPECIFICATIONS (UWA-F:B系列)
尺寸: 250WX305DX98H(mm)

型號

UWA-F-B-105

UWA-F-B-003

UWA-F-B-006

UWA-F-B-015

UW030A-F-B-

秤量

1.5kg

3kg

6kg

15kg

30kg

感量

0.1g

0.2g

0.5g

1g

2g

秤盤

247mm×192mm
電源 AC:110/220V DC: 6V